Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de diensten van Innerlijke Zorg, word aangeraden dit eerst met de desbetreffende therapeut te bespreken. Mocht dit niets opleveren dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Dit valt onder het klachtrecht van de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Hiervoor dient u contact op te nemen bij de beroepsvereniging van de therapeut.

Pascalle Hendriks de Leeuw 

https://www.vit-therapeuten.nl/contact/klachtformulier/
Tevens valt zij ook onder het tuchtrecht via de RBCZ onder lidnr: 403130R

Wilmie Hermans

https://catcomplementair.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/